Okçuluk yapmak için malzemelerden en önemlilerinin başında yay gelmektedir.

Modern okçulukta iki tip yay bulunmakta.

Bunlar Klasik Yay ve Makaralı Yaydır.

İsimlerinden ve şekillerinden de anlaşıldığı üzere iki yay arasında ki en büyük fark Makaralı Yay’da daha çok teknoloji kullanılmasıdır.

Klasik Yay ve Makaralı Yay kategorileri arasındaki diğer önemli bir fark vardır: Her iki kategorinin ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda yarışmaları yapılır ancak Olimpiyat’larda sadece Klasik Yay kategorisi yarışabilmektedir.

Klasik Yay ilk bakışta zihnimizde ki yay şeklindedir. Ancak yarışmalarda kullanılan modellerini gördüğümüzde bir çok farkı malzeme gözümüze çarpar ve ne olduklarını merak ederiz.

Aşağıdaki resimler de her parçanın ne olduğunu göreceksiniz.

Ancak tüm bu parçalarda ki asıl amaç; okunuzun hedefine doğru uçarken, yönünü değiştirecek bir kuvvet veya sarsıntıya maruz kalmaması ve yayınızın ok üzerinde her sefer aynı kuvveti uygulamasıdır.

Tüm bu malzemeler de temel olarak bunun içindir.

Makaralı Yay ve Klasik Yay arasında en büyük fark nedir desek ve bunu şekilden bağımsız, sadece işlevsel açıdan düşünsek şöyle bir açıklama yapabiliriz: Nişan almanız gereken Tam Çekiş anında; Klasik Yay sizden en büyük güç ve efor isterken, Makaralı Yay Tam Çekişte en az kuvvet ve efor ister, çünkü Makara Sistemi ağırlığın çoğunu üzerine alır. Ayrıca şeklinden de görüldüğü üzere klasik yayda nişan almak için mercek kullanılamazken makaralı yayda, nişangah merceği de kullanılmaktadır.

Mercek kullanımı yarışmalarda bir avantaj olabilir gibi düşünülse de, hedeflerde aynı oranda küçüldüğünden ve ortalama başarı çok yüksek olduğundan, yarışmalar yine büyük bir rekabet ortamında gerçekleşir.

Kaynak : 12 Adımda Okçuluk